عنوان :
شبيه سازي همبستگي اسپيني بين لايه اي در (Bi3Mn4O12(NO3 به دو روش مونت كارلوي ساده و مبادله ي پيكربندي ها
نويسنده اصلي :
كريمي، هما
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
فيزيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142617
گرايش رشته تحصيلي :
ماده چگال
دانشكده :
فيزيك
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
نفيسه رضايي
استاد داور :
ممتحن مدعو: فرهاد شهبازي; ممتحن داخلي: اسماعيل عبدالحسيني سارسري
استاد راهنما :
مجتبي اعلائي، هادي اكبرزاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت