عنوان :
مطالعه ي برخي پارامترهاي وابسته به نظريه ي جورسازي
نويسنده اصلي :
سلطاني، ندا
مقطع تحصيلي :
دكتري
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
142670
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
دواز، بيژن , ايرانمنش، محمدعلي
رشته تحصيلي :
رياضي محض
استاد راهنما :
عليخاني، سعيد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت