عنوان :
بخش‌بندي تصاوير پزشكي با استفاده از شبكه‌هاي پيچشي و شبكه‌هاي تمام‌پيچشي متراكم
نويسنده اصلي :
نصراصفهاني، ابراهيم
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
مهندسي كامپيوتر
مقطع تحصيلي :
دكتري
شماره ركورد :
142673
گرايش رشته تحصيلي :
كامپيوتر
دانشكده :
مهندسي برق و كامپيوتر
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
نادر كريمي
استاد داور :
شهره كسايي، الهام محمود زاده، محمد رضا احمد زاده
استاد راهنما :
شادرخ سماوي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت