عنوان :
بررسي انگيزش به مطالعه ،تحقيق و پژوهش در ميان دانش آموزان ديبرستاني شهر خورموج
نويسنده اصلي :
حاجياني .كلثوم
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بوشهر , دانشگاه پيام نور بوشهر
رشته تحصيلي :
ع .تربيتي
مقطع تحصيلي :
ليسانس
شماره ركورد :
142693
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
خانم آقاجان بگلو
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت