عنوان :
شبيه سازي و آناليز عوامل ايجاد افت ولتاژ كوتاه مدت
نويسنده اصلي :
ياسين پژماني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
142735
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
قدرت
استاد راهنما :
دكتر حسين حيدري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت