عنوان :
ساخت و مشخصه يابي آلياژ آنتروپي بالا نانوساختار AlCrCuMnNi به روش آلياژسازي مكانيكي و ارزيابي خواص مكانيكي آن
نويسنده اصلي :
ابراهيمي، فاطمه
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
مواد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142752
گرايش رشته تحصيلي :
شناسايي و انتخاب مواد
دانشكده :
مهندسي مواد
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
فتح الله كريم زاده، احمد رضاييان
استاد راهنما :
محمدرضا طرقي نژاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت