عنوان :
طراحي و ساخت نانوژنراتور تريبوالكتريك تخريب پذير بر پايه اكسيد گرافن، جهت تحريك الكتريكي و بازسازي عصب
نويسنده اصلي :
پرنده، سميرا
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
مواد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142754
گرايش رشته تحصيلي :
شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
دانشكده :
مهندسي مواد
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
محمد حسين عنايتي، شيدا لباف
استاد راهنما :
مهشيد خرازيها، فتح الله كريم زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت