عنوان :
ارائه راه حلي براي خطوط واقع در نواحي كويري
نويسنده اصلي :
مازيار ملك زاده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
142781
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
خط و سازه هاي ريلي
استاد راهنما :
دكتر سيد جواد مير محمد صادقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت