عنوان :
بررسي تغييرات ريزساختار و رفتار خوردگي فولاد آلياژي فوق ريزدانه Fe-24Ni توليد شده به روش نورد تجمعي
نويسنده اصلي :
مينا ورسه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
142783
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي مواد و متالورژي - صنعتي
استاد راهنما :
دكتر حميدرضا جعفريان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت