عنوان :
مسئله مسيريابي وسائط نقليه الكتريكي با امكان تعويض باتري و شارژ مجدد جزئي
نويسنده اصلي :
خوانساري وركانه، عاطفه
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
صنايع و سيستم ها
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142806
گرايش رشته تحصيلي :
مهندسي صنايع
دانشكده :
مهندسي صنايع و سيستم ها
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
نادر شتاب بوشهري، مرتضي راستي برزكي
استاد راهنما :
مهدي علينقيان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت