عنوان :
تهيه نقشه‌هاي درجه روز رشد گونه‌هاي مرتعي Bromus tomentellus و Astragalus effususe در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي
نويسنده اصلي :
انصاري، مرتضي
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
منابع طبيعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142808
گرايش رشته تحصيلي :
مرتع داري
دانشكده :
مهندسي منابع طبيعي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
علي محمدمحمدي خراجي
استاد داور :
حسين بشيري، رضا مدرس
استاد راهنما :
رضا جعفري، مصطفي تركش اصفهاني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت