عنوان :
بررسي خواص ابررساناهاي Cr,Mn,Fe,Li) y1-xmxba2cu3o7-d (M = ساخته شده به روش سل ژل
نويسنده اصلي :
اميري مقدم، مهشيد
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
فيزيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142829
گرايش رشته تحصيلي :
ماده چگال
دانشكده :
فيزيك
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
هادي سلامتي
استاد داور :
فاطمه داور. مهدي رنجبر
استاد راهنما :
حميده شاكري پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت