عنوان :
تحليل پايداري و ارتعاش آزاد ورق هاي ساندويچي با هسته حاوي سيال ويسكوالاستيك مغناطيسي با استفاده از روش نوار محدود
نويسنده اصلي :
مهاجري، سجاد
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
عمران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142843
گرايش رشته تحصيلي :
سازه
دانشكده :
مهندسي عمران
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
حسين عموشاهي، نسرين جعفري
استاد راهنما :
مجتبي ازهري، سعيد صرامي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت