عنوان :
طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي چرخ رطوبت زداي دوار با تمركز بر ساخت ماده پايه چرخ
نويسنده اصلي :
سيد مجتبي حسيني زارج
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
جذب رطوبت موجود در هواي محيط و كنترل ميزان آن در محدوده راحتي همواره يكي از دغدغههاي پژوهشگران و مهندسين فعال در زمينه تهويه مطبوع بوده است. علاوه بر تامين راحتي انسان، كنترل رطوبت در مكانهاي خاص كه در آنها وجود رطوبت عاملي منفي محسوب ميشود بسيار ضروري است. از جمله اين مكانها ميتوان به انبار مهمات لابراتوارهاي داروسازي، خط توليد قطعات الكترونيكي خاص موزهها و كتابخانهها، بيمارستانها، انبارهاي نگهداري مواد خاص، سالنهاي نمايش و صنعت توليد باطري ليتيوم اشاره كرد. با توجه به اين كه دستگاههاي رطوبت زدا با تكنولوژي چرخ دوار داراي ويژگيهاي منحصر به فردي از لحاظ كاهش ميزان مصرف انرژي، عدم انتشار آلودگيهاي زيست محيطي و كاهش آلودگي صوتي ميباشند. اين دستگاهها ميتوانند جايگزين مناسبي براي دستگاههاي جذبي مورد استفاده باشند. در اين پژوهش به طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي از اين تكنولوژي و به طور مشخص به ساخت ماده پايه چرخ پرداخته شده است. در اين طراحيها تمركز اصلي بر روي انتخاب ماده پايه چرخ رطوبت زداي دوار، انتخاب ماده مناسب جاذب رطوبت، شناسايي روش مطلوب پوشش دهي ماده پايه انتخاب شده با ماده جاذب و در نهايت ساخت چرخ رطوبت زداي دوار پرداخته شد. در مرحله بعد به انجام طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي مناسب جهت انجام تست‌هاي تكميلي و طراحي آزمايش اقدام شده است. نتيجه آزمايشها حاكي از آن است كه جذب رطوبت تا مرز 50 درصد رطوبت نسبي با كنترل پارامترهاي مشخص سرعت دوراني چرخ، سرعت جريان ورودي به سيستم و دماي فرآيند امكان پذير ميباشد.
شماره ركورد :
142864
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
تبديل انرژي
استاد راهنما :
دكتر سيد مصطفي حسينعلي پور - دكتر غلامرضا شهرياري مقدم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت