عنوان :
بهبود ويژگي هاي نورتابي نانو ذرات CDSE با رشد دو پوسته اي CDS‎?‎ZNS
نويسنده اصلي :
درگاه زاده ،مرضيه
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پژوهش، نقاط كوانتومي CdSe با روش مايكروويو رشد يافته است. سپس با استفاده از حساسيت عامل پوششي TGA به UV، پوسته CdS بر روي هسته CdSe رشد داده شده است، در نهايت پوسته ZnS بر روي نقاط كوانتومي CdSe/CdS رشد كرده است. نقاط كوانتومي سنتز شده با استفاده از آناليزهاي XRD، FTIR، EDAX، UV-Vis و PL مشخصه‌يابي شده است. طيف نورتابي نقاط كوانتومي CdSeمحدوده وسيعي بين 500 تا 800 نانومتر با پيك تقريبا 600 نانومتر كه ناشي از حالت‌هاي تله سطحي نشان مي‌دهد. اين انتشار پس از رشد پوسته CdS كاهش يافته و پس از رشد پوسته ZnS به‌طور كامل از بين مي‌‌رود و انتشار لبه‌نواري باريكي كه تاييديه رشد پوسته مي‌باشد، ظاهر شده است. فعاليت فتوكاتاليستي نقاط كوانتومي سنتز شده با استفاده از MO به عنوان آلاينده مورد بررسي قرار گرفته است. CdSe فعاليت فوتوكاتاليست خوبي براي تخريب آلاينده MO نشان داده است و فعاليت آن پس از رشد پوسته CdS و CdS/ZnS به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد.
شماره ركورد :
142894
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
مسعود كريمي پور.عليرضا بهادر
رشته تحصيلي :
نانو فيزيك
استاد راهنما :
مهدي ملايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت