عنوان :
طراحي و شبيه سازي واحد ايزومريزاسيون نفتاي سبك
نويسنده اصلي :
احمدرضا اقاخاني حاجي اقا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
142896
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي
استاد راهنما :
دكتر شاهرخ شاه حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت