عنوان :
بررسي تطبيقي ديدگاه هاي هيدجي ،حيدري و معرفت درباره عدم تحريف قرآن
نويسنده اصلي :
دانشي كهن ،زينب
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
مسئله تحريف ناپذيري قرآن كه يكي از مباحث زيربنايي در قرآن شناسي است، از جهاتي مهم و تعيين كننده است زيرا تا بحث مصونيت قرآن از تحريف به اثبات نرسد هرگونه استناد به آيات قرآن نيز صحيح نمي باشد. بسياري از محققان وعلماي بزرگ اسلام اعم از شيعه و سني بر سلامت قرآن از هرگونه تحريف معتقدند. اثبات پيراستگي قرآن از تحريف براي دفاع از كيان و اعتبار قرآن و همچنين پاسخ به شبهات مغرضان و اثبات حجيت ظواهر قرآن و امكان استفاده از مدلول هاي آيات بسيار لازم و ضروري است. در پژوهش حاضر كه "بررسي تطبيقي ديدگاههاي معرفت، هيدجي و حيدري درباره عدم تحريف قرآن "نام دارد؛ سعي شده است به بررسي ديدگاههاي اين سه دانشمند معاصر درباره تحريف ناپذيري قرآن پرداخته شود. در بررسي انجام شده مشخص شد كه هرسه اين دانشمندانسس در بررسي مسئله تحريف گرفتار دخالت دادن پيش فرض هاي خود شده اند و هيچكدام از آنان بي طرفانه و غير جانبدارانه به اين موضوع نگاه نكرده اند. در هر صورت اين سه نفر در كليت بحث تحريف داراي اشتراك نظر هستند و هر سه آنان معتقدند كه قرآن هرگز تحريف نشده است. اما به نظر مي رسد كه هيدجي بيشتراز همه روي ادله عقلي در بطلان شبهه تحريف تأكيد مي ورزد و سعي دارد به همه چيز از دريچه عقل و منطق بنگرد. اما حيدري بيشتر نگاه روايي و قرآني به بحث تحريف دارد و هيچ دليل عقلي به جز تحدي در بطلان شبهه تحريف ارائه نمي دهد. معرفت نگاهي موشكافانه به مباحث دارد و همه جوانب عقلي و نقلي را در نظر مي گيرد. با بررسي مستندات قرآني و روايي و عقلي در مسئله تحريف قرآن اين نتيجه به دست آمد كه بهترين گزينه براي اثبات پيراستگي قرآن دلايل عقلي مي باشند و براي اثبات عدم تحريف قرآن نمي توان به آيات و روايات استناد كرد؛ به دليل اينكه آيات قران در موضع تشكيك هستند و استناد به آنها دور باطل است. و همينطور در معيارو ملاك تشخيص روايت صحيح از ميان انبوه روايات متعارض دالّ بر تحريف يا عدم تحريف قرآن ميان علماء اختلاف وجود دارد. بنابراين با بررسي مستندات عقلي در مي يابيم كه قرآن هرگز تحريف نشده است.
شماره ركورد :
142904
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
احمد قرايي سلطان آبادي
رشته تحصيلي :
علوم قرآن و حديث
استاد راهنما :
محمد نجفي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت