عنوان :
نقش درمانگري ادبيات براي كودكان و نوجوانان : بررسي عناصر كتاب درماني در رمان هاي منتخب آن فاين
نويسنده اصلي :
كرمي نژاد،مريم
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142906
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
اسماعيل زهدي
رشته تحصيلي :
زبان و ادبيات انگليسي
استاد راهنما :
سهيلا فغفوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت