عنوان :
بررسي نگرش مديران در خصوص عوامل موثر در رضايت شغلي آنها در سطح مدارس منطقه لاران
نويسنده اصلي :
حسن زاده سورشجاني امين
محل تحصيل :
جونقان
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
بهار 1390
شماره ركورد :
14293
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
اسكندري علي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت