عنوان :
بررسي فون كنه‌هاي تارتن خانواده Tetranychidae (Acari: Tetranychidae) در شمال و شرق استان كرمان
نويسنده اصلي :
شاكري ،زهره
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
كنه‌هاي خانواده Tetranychidae طيف وسيعي از كنه‌هاي گياهخوار را در بر گرفته¬اند كه برخي از آن‌ها نيز از آفات مهم گياهان در مزارع، باغ‌ها، جنگل‌ها و مراتع بوده و در مواردي از اهميت اقتصادي بسيار بالايي برخوردارند. براي شناسايي فون اين كنه‌ها در شمال و شرق استان كرمان نمونه‌برداري‌هايي در سال‌هاي 1396-1395 از گياهان مختلف در اين مناطق انجام شد. نمونه‌هاي گياهي در محلولي از آب و مواد شوينده صنعتي شستشو داده شدند و كنه‌ها در محلول اسيد لاكتيك شفاف و سپس با استفاده از محلول هوير از آن‌ها اسلايد ميكروسكپي دائمي تهيه شد. در اين پژوهش در مجموع 13 گونه متعلق به هشت جنس شناسايي شد كه از بين آن‌ها سه گونه و يك جنس براي فون كنه‌هاي ايران و دو گونه براي فون كنه‌هاي دنيا جديد بود كه به ترتيب با يك و دو ستاره در فهرست زير مشخص شده‌اند. در اين پژوهش همچنين گياه كبر (Capparis spinosa) و به (Cydonia oblonga) به‌ترتيب براي گونه‌هاي Tetranychus truncatus و Oligonychus mangiferus به عنوان ميزبان گياهي جديد شناخته شدند.
شماره ركورد :
142939
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
رشته تحصيلي :
حشره شناسي
استاد راهنما :
مليحه لطيفي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت