عنوان :
نقش مديريت در توسعه بازارها وميادين نمونه موردي شهر اصفهان
نويسنده اصلي :
برزويي سيما
محل تحصيل :
جونقان
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
تابستان 1390
شماره ركورد :
14296
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
كياني گشتاسب
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت