عنوان :
بررسي روش ميكروامولسيون در فرايند استخراج با حلال؛ مطالعه موردي : بازيابي گاليم از محلول آلومينات سديم
نويسنده اصلي :
اماني، حسين
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1392
شماره ركورد :
143
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
دهقان، رضا
رشته تحصيلي :
فرآوري مواد معدني
استاد راهنما :
نادري، حجت
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت