عنوان :
بررسي تاثير به كارگيري وتحليل داده‌هاي عظيم براي كارايي بهتر در حوزه كسب و كار سازمان
نويسنده اصلي :
شرقي مرندي، عليرضا
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م.فناوري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
24/01/1395
چكيده :
امروزه اطلاعات نقش به سزايي در زندگي روزمره ما بازي مي كند.در زماني كه ما با انفجار اطلاعات مواجه هستيم ،مديران وفعالان بخش فناوري اطلاعات بر اين باورند كه حجم زياد اطلاعات مي تواند فرصتها وتهديدات زيادي براي سازمان ها ايجاد كند. تمام شركتها وسازمانها براي خدمات رساني بهتر به مشتريان خود وكسب مزيت رقابتي در عرصه‌ي تجارت به جمع آوري و تحليل داده‌هاي متعدد ومتنوع مي‌پردازند.لذابا افزايش اطلاعات،توانايي سازمان‌ها در ذخيره‌سازي و پردازش اطلاعات از نظر سخت‌افزاري ونرم‌افزاري دچار چالش خواهد شدكه با ابزارها وتكنولوژي‌هاي جديد مي‌توان بر اين مشكلات غلبه كرد. پردازش داده‌هاي عظيم با ابزارهاي معمولي وسنتي امكان پذير نيست.فناوري‌اطلاعات در هر سازماني مسئول كسب وذخيره سازي وپردازش اطلاعات است. شركت مخابرات استان تهران از جمله سازمان‌هايي استكه در آن اطلاعات با تنوع و حجم زيادي توليد مي شودلذا پژوهش فوق در حوزه كارشناسان ومديران فناوري اطلاعاتو تجارت به عنوان جامعه‌ي آماري انجام خواهد گرفت.در عصر حاضر بايدارتباط بسيار نزديك بين بخش فناوري اطلاعات وبخش تجاري سازمان‌ها وجود داشته باشد. با ورود تلفن‌هاي هوشمند و تشكيل شبكه‌هاي اجتماعي ،ارتباط از طريق صدا، به عنوان اولويت درجه اول اپراتورهاي مخابراتي قرار ندارد و تقريباً تمام اپراتورها، سرمايه‌گذاري بر روي سوئيچ‌هاي حامل داده را بيشتر نموده اند.بازار كسب وكار در بخش مخابرات به سمت فناوري‌اطلاعات متمايل شده است. تنوع و نوآوري درخدمات به مشتريان با گوشي‌هاي هوشمند واينترنت يك رقيب جدي براي اپراتورهاي مخابرات ثابت ميباشد. در اين تحقيق ،نتايج حاصل از بازگشت 80 پاسخنامه طراحي شده ، مورد بررسي و تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و نتايج حاصل نشان داد كه شش مورد¬ از هفت فرضيه فرعي مورد تأييد است و به تبع آن فرضيه¬ي اصلي پژوهش نيز تأييد شد.لذا در مجموع،به كارگيري وتحليل داده‌هاي عظيم
شماره ركورد :
14303
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
ياري، عليرضا
استاد راهنما :
تاجفر، اميرهوشنگ
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت