عنوان :
طراحي آپتاحسگر جهت تشخيص بيسفنول آ بر پايه تثبيت آپتامر بر روي الكترود طلاي اصلاح‌شده با نانومواد
نويسنده اصلي :
احمدي ،روح اله
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پژوهش طراحي و ساخت آپتا حسگر الكتروشيميايي براي اندازه¬گيري بيسفنول آ (BPA) در دستور كار قرار گرفت. الكترود مورد استفاده به دليل ويژگي¬هاي بي¬نظير طلا، االكترود طلا در نظر گرفته شد. در مراحل ساخت اين حسگر زيستي از چهارچوب هاي فلز آلي(MOFs) و نانو ذرات طلا به عنوان اصلاح گر سطح استفاده شد. از MOF به خاطر خواص بي¬نظير به منظور كاهش مقاومت انتقال بار سطح استفاده شد. نانو ذرات طلا به عنوان كاهش دهنده مقاومت انتقال بار و همچنين براي تثبيت آپتامر بر روي سطح حسگر استفاده شد. تكنيك¬هاي الكتروشيميايي مورد استفاده در اين پژوهش طيف سنجي آمپدانس الكتروشيميايي و ولتامتري چرخه¬اي مي‌باشند. آپتاحسگر طراحي شده داراي حد تشخيص 6/6 پيكومولار و ناحيه غلظتي از 01/0 تا 10 نانومولار مي¬باشد كه ناحيه وسيعي را شامل مي¬شود
شماره ركورد :
143036
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
مسعود روحاني
رشته تحصيلي :
شيمي
استاد راهنما :
اسماعيل حيدري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت