عنوان :
بازتاب فرهنگ و انديشه ايراني درآثار محمد علي اسلامي ندوشن
نويسنده اصلي :
حيدري زاده ابولي ،مرضيه
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
محمدعلي اسلامي ندوشن در سال 1304 در يك روستاي كويري از توابع يزد در خانواده‌اي كشاورز ديده به جهان گشود. عمدة فعاليت او در زمينة نويسندگي بوده و آثارش را مي‌توان در چند حيطه تقسيم‌بندي كرد؛ ادبيات و شعر فارسي و نقد ادبي ، سفرنامه‌، زندگي‌نامه ، مجموعه شعر ، ترجمه‌ و ... اين پژوهش به شيوة توصيفي تحليلي به بررسي آثار محمدعلي اسلامي ندوشن مي پردازد. هدف از آن استخراج عناصر فرهنگ و انديشة اصيل هويّت ايراني است و با تقسيم‌بندي‌هايي كه از عناصر فرهنگ انجام شد، مجموعة آثار و كتاب‌هاي اين نويسنده مورد بررسي قرار گرفت و بسياري از عناصر فرهنگ اصيل ايراني در حيطة معارف و معتقدات، زبان فارسي، هنرها، فنون و صنايع، ضوابط و قوانين، سنن و آداب و رسوم، عادات و رفتار و اخلاق و انديشه ها و باورهاي قوم ايراني از مطالب ايشان استخراج گرديد. علاوه بر عناصر فرهنگ و انديشة ايراني، آسيب‌هايي كه متوجّه اين فرهنگ و هويّت اصيل شده نيز تجزيه و تحليل گرديد و همچنين راهكارهايي كه ايشان براي رفع اين آسيب‌ها ارائه دادند تا حدودي گردآوري گرديد. تقابلي كه فرهنگ و هويّت ايراني با فرهنگ جهاني و غربي پيدا كرده و هويّت ايراني را دچار بحران نموده در آثار محمدعلي اسلامي ندوشن بازتاب داشته است و از آثار ايشان مي توان برداشت كرد كه راه خروج از اين بحران را خودشناسي، شناخت و جلب عناصر مثبت فرهنگ گذشتة ايران و از طرفي اخذ جنبه‌هاي مثبت فرهنگ و تمدّن غربي از جمله تفكّر منطقي و استدلالي و همچنين نظم و انضباط كاري مي‌داند.
شماره ركورد :
143044
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
رويين تن فرهمند
رشته تحصيلي :
زبان وادبيات فارسي
استاد راهنما :
حميد جعفري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت