عنوان :
حل معادله شرودينگر با پتانسيلهاي خاص با استفاده از روش نيكيواروف- اوواروف
نويسنده اصلي :
دراني نژاد،محمد رضا
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پايان نامه ابتدا به معرفي مكانيك كوانتومي و معادله شرودينگر مي پردازيم . سپس روشهاي مرسوم حل معادله شرودينگررا به ازاي توابع پتانسيل مختلف بيان مي نماييم .تلاش مي كنيم تا معادله شرودينگر را به ازاي همان توابع پتانسيل با روش جديدي به نام روش نيكيواروف-اوواروف حل نماييم. در انتها به مقايسه نتايج بدست آمده مي پردازيم
شماره ركورد :
143054
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
رشته تحصيلي :
فيزيك
استاد راهنما :
آروين روان پاك
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت