عنوان :
بازاريابي توريسم و تعيين مكان مناسب براي برند سازي با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره_ مطالعه موردي شهرستان فيروزكوه
نويسنده اصلي :
ظريفه شهرآشوب
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
صنعت گردشگري يكي از منابع مهم اقتصادي براي جوامع كنوني است. رشد چشمگير اين صنعت در سراسر دنيا، سبب رقابتي پيوسته و پويا گرديده و در اين راستا برند‌سازي مقصد به يكي از جذاب‌ترين و جنجال برانگيزترين مباحث در حوزه بازاريابي گردشگري تبديل شده است. آنچه موجب مي شود تا برند مقصد شكل گيرد، سود قابل توجه حاصل از درآمد گردشگري است. پديد آوردن يك برند قوي در حوزه گردشگري سبب ايجاد تمايز، كسب درآمد و رونق مقصد گردشگري خواهد شد. اكنون با توجه به جاذبه‌هاي بي‌شمار نهفته در ميهن عزيزمان ايران و موانع و محدوديت‌هاي حاصل از وابستگي اقتصاد آن به نفت، مي‌توان گردشگري و درآمد حاصل از توسعه آن را به عنوان يكي از اصلي‌ترين منابع اقتصادي درنظر گرفت. بنابراين صنعت گردشگري مي‌تواند امروزه جايگزين اقتصادي مناسبي براي درآمدهاي حاصل از فروش نفت جهت توسعه درآمدهاي ارزي و اشتغالزايي در ايران باشد. با توجه به اهميت مساله مذكور، به بازاريابي توريسم و تعيين مكان مناسب براي برند‌سازي گردشگري در شهرستان فيروزكوه با تركيب روش دلفي فازي و روش تصميم‌گيري بهترين- بدترين فازي با استفاده از پرسشنامه و تحليل مساله در نرم افزارهاي لينگو و اكسل پرداخته شد. پس از مطالعات ميداني، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده‌ها، نتيجه شد امكانات رفاهي و گردشگري در منطقه مورد مطالعه نياز به بهبود دارند و همچنين منطقه گردشگري تنگه واشي مي‌تواند به عنوان برند گردشگري شهرستان فيروزكوه انتخاب گردد. در اين راستا ‌سياست‌گذاران و مسئولان حوزه گردشگري شهرها و شهرستان‌هاي داراي پتانسيل جذب گردشگر، بنگاه‌هاي مرتبط با صنعت گردشگري، دانشجويان و محققان حوزه¬ي بازاريابي و مديريت گردشگري مي‌توانند با استفاده از نتايج و روش‌هاي ارائه شده در تحقيق، حركتي در جهت رشد صنعت گردشگري داشته باشند.
شماره ركورد :
143129
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر علي بنيادي نائيني
رشته تحصيلي :
مهندسي صنايع
استاد راهنما :
دكتر سيامك نوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت