عنوان :
بررسي رابطه بين عملكرد معلم و جو رواني - اجتماعي كلاس با مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر مهريز
نويسنده اصلي :
ابويي مهريزي، مهديه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143148
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
زندوانيان، احمد
رشته تحصيلي :
روانشناسي تربيتي
استاد راهنما :
اسعدي، سمانه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت