عنوان :
مطالعه عددي و تجربي مكانيزم شكل گيري پليسه در فرآيند تراشكاري
نويسنده اصلي :
هادي كياني فلاورجاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
ماشين‌كاري عملياتي است كه در آن قطعه كار از طريق براده برداري به شكل دلخواهي تبديل ميشود. با توجه به رقابتي شدن روزمره بازار توليد، توجه خاصي به توليد محصولاتي باكيفيت بهتر و هزينه كمتر شده است. دراين ‌بين جوامع دانشگاهي و صنعتي به پديده شكل‌گيري پليسه در حين ماشين‌كاري در مواد مختلف توجه خاصي دارند. در اين پژوهش، بررسي و شناخت عوامل موثر بر شكل‌گيري پليسه همچون هندسه ابزار (شعاع نوك ابزار، زاويه حمله) ، پارامترهاي برشي (سرعت برش، نرخ پيش روي، عمق برش) مورد بررسي قرارگرفته است. راه‌ هاي كنترل و كمينه نمودن اندازه و سختي پيليسه باعث اجتناب از به‌كارگيري فرآيندهاي ثانويه پليسه‌گيري و پرداخت سطح مي‌شود و درنتيجه باعث كاهش هزينه ماشين‌كاري و افزايش سرعت توليد و عمر مطلوب قطعه كار مي‌شود.
شماره ركورد :
143158
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
شكل دهي
استاد راهنما :
دكتر سيد علي نيك نام
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت