عنوان :
بررسي نقش عوامل اجتماعي در عود مجدد
نويسنده اصلي :
يوسف وند، فاطمه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143169
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
روانشناسي عمومي
استاد راهنما :
سليماني، اسماعيل
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت