عنوان :
بررسي تاثير مداخلات بر كاهش آسيب و حمايت هاي اجتماعي براي خانواده هاي معتادان شهر بندرعباس
نويسنده اصلي :
يزداني كزج، حديثه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396
شماره ركورد :
143174
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
روان شناسي باليني
استاد راهنما :
عسكري، مهين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت