عنوان :
تاثير خودكارآمدي بر قصد رزرو آنلاين هتل با توجه به ميانجي گري محرك ها و بازدارنده ها
نويسنده اصلي :
رجبي، محمد امين
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143186
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
رجبي پور ميبدي، عليرضا
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
استاد راهنما :
سعيدا اردكاني، سعيد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت