عنوان :
امكان سنجي كاربرد طرح و نقش قالي و زيراندازهاي آذربايجان در ديوارنگاري ايستگاه هاي مترو تبريز
نويسنده اصلي :
مولايي، مهشيد
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
كليدواژه فارسي :
قالي و قاليبافي(ايران) , قالي و قاليبافي(طراحي) , تبريز(مترو)
كليدواژه لاتين :
Carpets(Iran , Carpets(Design , Tabriz(Subways
شماره ركورد :
143205
دانشكده :
هنرهاي كاربردي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
استاد مشاور :
رضا خدادادي
رشته تحصيلي :
فرش
استاد راهنما :
بيژن اربابي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت