عنوان :
تحليل زيبايي شناسي هاچسين از رهگذر شرح رساله " پژوهشي در منشآ تصورات ما از زيبايي و فضليت "
نويسنده اصلي :
غفاري طاهري ، پريسا
محل تحصيل :
كرج
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
كليدواژه فارسي :
هاچسين , زيبايي , هاموني , زيبايي شناسي , هم گونگي درون چند گونگي , حس دروني , حس زيبايي
كليدواژه لاتين :
Hutcheson , Beauty , Harmony , Aesthetics , Uniformity amidst variety , Internal sense , Sense of beauty
شماره ركورد :
143216
دانشكده :
پرديس بين المللي فارابي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
فلسفه هنر
استاد راهنما :
مسعود عليا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت