عنوان :
راهكارهاي ديزاين در كمپينهاي اجتماعي: موردپژوهي كمپينهاي دنورواتر 2006 تا 2016
نويسنده اصلي :
شعباني، رضا
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
كليدواژه فارسي :
اردو و اردوداري=كمپين آب(طراحي) , گرافيك , بحران آب(ايران)
كليدواژه لاتين :
Camping=Water Camps(Design , Graphic arts , Water Crisis(Iran
شماره ركورد :
143231
دانشكده :
هنرهاي تجسمي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
ارتباط تصويري
استاد راهنما :
مريم كهوند
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت