عنوان :
تدوين چارچوب ارزيابي و راهبردي تاب آوري اجتماعات محلي شهر اصفهان
نويسنده اصلي :
امير زاده ، مليكا سادات
محل تحصيل :
كرج
مقطع تحصيلي :
دكتري
كليدواژه فارسي :
تاب آوري اجتماعات محلي , ارزيابي تاب آوري , راهبرد تاب آوري , خشكسالي , اصفهان
كليدواژه لاتين :
Community resilience , Resilience evaluation , Resilience strategies , Drought , Isfahan
شماره ركورد :
143241
دانشكده :
معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
شهرسازي
استاد راهنما :
ناصر برك پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت