عنوان :
بررسي اثر هم افزايي نانولوله هاي هالوسيت و بازدارنده شعله بدون هالوژن روي خواص حرارتي و اشتعال پذيري الستيك استايرن بوتادي ان
نويسنده اصلي :
نصرپور، مريم
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396
شماره ركورد :
143274
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
نصرپور، مريم
رشته تحصيلي :
مهندسي پليمر
استاد راهنما :
توكلي اردكاني، ميترا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت