عنوان :
كرامت انساني محكوم عليه در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران
نويسنده اصلي :
ارسلان، محيا
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143308
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
تولايي، علي
رشته تحصيلي :
الهيات و معارف اسلامي
استاد راهنما :
قاسمي مقدم، حسن
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت