عنوان :
بررسي جنبه ھايي از توزيع ليندلي چندمتغيره
نويسنده اصلي :
جانقربان لاريچه، شادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143322
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
ذاكرزاده، حجت الله
رشته تحصيلي :
آمار
استاد راهنما :
ميرحسيني، سيدمحسن
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت