عنوان :
بازطراحي مجموعه فاميلي با تاكيد بر تبيين الگوها در ساخت كالبد تاريخي شهر نمونه موردي ساخت كالبد مجموعه تاريخي يزد
نويسنده اصلي :
فلاح زاده، فهيمه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143327
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
شهرسازي
استاد راهنما :
نورمحمدزاد، حسين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت