عنوان :
استفاده از ماتريس هاي عملگري برنولي براي حل معادلات انتگرال غيرخطي ولترا و فردهلم
نويسنده اصلي :
خواجه ميركي، مريم
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143332
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
حيدري، محمد
رشته تحصيلي :
رياضي كاربردي
استاد راهنما :
بريد لقماني، قاسم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت