عنوان :
شگردها و شيوه‌هاي توصيف در آثار احمد محمود و صادق چوبك
نويسنده اصلي :
احمدي، شكوفه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143347
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
پويان، مجيد
رشته تحصيلي :
زبان و ادبيات فارسي
استاد راهنما :
فلاح، مرتضي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت