عنوان :
تهيه مشتقات ايميدازول با استفاده از پليمر حاوي نانو ذرات پالاديوم
نويسنده اصلي :
سلطاني، فاطمه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143357
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
امراللهي، محمد علي
رشته تحصيلي :
شيمي
استاد راهنما :
كريمي زارچي، محمد علي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت