عنوان :
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري غلظت پلاكت خون
نويسنده اصلي :
محمد هادي شيراني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
143361
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
كنترل
استاد راهنما :
دكتر عليرضا محمدشهري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت