عنوان :
بررسي تست هاي مخرب و غير مخرب بر روي ملات بتن پيش آكنده
نويسنده اصلي :
ميركيارش خمسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
143363
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
خط و سازه ريلي
استاد راهنما :
دكتر مرتضي اسمعيلي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت