عنوان :
بررسي تأثير سرباره كوره بلند بر روي خواص مكانيكي و دوام بتن غلتكي روسازي در مناطق يخبندان
نويسنده اصلي :
شمس الديني، محسن
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
مهندسي عمران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
143369
گرايش رشته تحصيلي :
سازه
دانشكده :
مهندسي عمران
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
مريم داعي، كياچهر بهفرنيا
استاد راهنما :
مرتضي مدح خوان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت