عنوان :
بررسي اثر خنك كاري پيل سوختي پليمري بر كارآيي يك خودروي پيل سوختي
نويسنده اصلي :
حامد داوردوست
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
امروزه استفاده از انرژي هاي نوين با توجه به مشكلاتي نظير آلودگي هوا، كمبود سوخت هاي فسيلي و منابع نفتي و گرمايش كره ي زمين فراگير شده است. بدين منظور استفاده از انرژي هاي پاك و بدون آلاينده در صنعت خودروسازي امري ضروري به نظر مي¬رسد. خودروهاي پيل سوختي نيز با توجه به بازده بالا، آلايندگي و سروصداي بسيار پايين و چگالي توان بالا گزينه ي جذّابي براي جايگزيني خودروهاي احتراق داخلي به نظر مي رسند، ولي براي عملكرد مناسب و امن نيازمند مديريت حرارتي مناسب مي باشند و مديريت حرارتي مناسب باعث افزايش پيمايش و افزايش بازده اين خودروها مي شود. پيل هاي سوختي پليمري دما بالا به دليل مزايايي كه نسبت به پيل هاي سوختي پليمري دما پايين دارند، اخيراً مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله اين مزايا مي¬توان به بهبود سينتيك واكنش، حذف سيستم¬هاي مرطوب سازي گازهاي ورودي، كاهش پيچيدگي هاي مديريت آب و سيستم خنك كننده ، امكان استفاده از هيدروژن با درصد خلوص پايين و ... اشاره كرد . در اين پژوهش ابتدا اثر رسانايي الكتريكي لايه نفوذ گاز ، رسانايي الكتريكي غشا و همچنين اثر دماي كاري در يك پيل سوختي پليمري دما بالا مورد بررسي قرار گرفته است و سپس تاثير اين عوامل در ابعاد خودرويي روي عملكرد و پيمايش يك خودروي پيل سوختي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه افزايش رسانايي غشا ولايه نفوذ گاز باعث بهبود عملكرد پيل سوختي مي شود. نتايج همچنين نشان مي¬دهد كه در دماي 160 تا 180 درجه سانتي¬گراد، پيل هاي سوختي دما بالا با غشا پلي بنزيميدازول و فسفريك اسيد14.5% داراي بهترين عملكرد خود هستند. همچنين در ابعاد خودرويي استفاده از پيل سوختي پليمري دما بالا پيمايش خودرو را حدود 10 درصد در مقايسه با پيل سوختي دما پايين افزايش مي دهد. واژه‌هاي كليدي: پيل سوختي پليمري، مديريت حرارتي، خودروي پيل سوختي، پيل سوختي دما بالا، غشا
شماره ركورد :
143377
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سيستم محركه
استاد راهنما :
دكتر غلامرضا مولايي منش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت