عنوان :
كنترل سنسورهاي زيست محيطي (از قبيل دما، فشار، سطح آب) به كمك پردازنده آرم كورتكس از طريق وب
نويسنده اصلي :
طلائي، ابوالفضل
كليدواژه فارسي :
ج ‎+‎ 39ص.، تصوير، جدول، ‎‌24كتابنامه،‌ضمايم
چكيده :
هوشمندسازي اشياء چند وقتي است در جوامع دانشگاهي موردتوجه قرار گرفته است وبا سرعت بالايي پيشرفت مي كند. امروزه چالش هايي درسرراه اين فناوري موجود است كه مهم ترين آن حفظ حريم خصوصي افراد است. دراين پروژه قصد داريم به جنبه اي ازاين تكنولوژي بپردازيم ويك سامانه كنترل اينترنت اشياء به همراه يك گره دراين شبكه كه امكان كنترل شدن توسط سامانه را داشته باشد طراحي كنيم. راهكار استفاده شده كلاينت وسرور است وميكروكنترلري كه براي آزمايش انتخاب شده است، ميكروكنترلر آرم كورتكس صفر از شركت FreeScale مي باشد.
شماره ركورد :
143388
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
صديقي، مهدي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پدرام، حسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت