عنوان :
برنامه ريزي توليد و موجودي براي كالاهاي رو به ارزش افزايي و زوال همزمان با در نظر گرفتن عدم قطعيت (مطالعه موردي:پرورش جوجه هاي گوشتي)
نويسنده اصلي :
مريم جوشن
مقطع تحصيلي :
كارشنا سي ارشد
چكيده :
مدل¬سازي سيستم موجودي و تصميم گيري در مورد سياست¬هاي سفارش دهي يكي از شاخه¬هاي مهم در تحقيقات علمي و صنعتي به شمار مي¬آيد، به طوري كه تعداد زيادي از محققان با توجه به اهميت نگهداري موجودي در سيستم¬هاي توليدي و هزينه¬هاي آن به بررسي و آناليز مدل¬هاي گوناگون كنترل موجودي و توليد پرداخته¬اند. در اكثر مدل¬هاي موجود فرض مي¬شود كه اقلام در زمان نامحدود مي¬توانند براي بر آورده كردن تقاضاي آينده ذخيره شوند و كيفيت و كميت آنها در طول زمان تغيير نمي¬كند. با اين وجود انواع خاصي از محصولات وجود دارند كه در طول زمان رو به زوال رفته و يا غير قابل استفاده مي¬شوند (مانند سبزيجات، گوشت، مواد غذايي، الكل، فيلم عكاسي، دارو و ...) ، و بعضي از اقلام وجود دارند كه با گذشت زمان ارزش و كارايي آنها افزايش پيدا مي‌كند (مانند فرش¬دستباف، انواع ترشي، شراب و ... ). در نتيجه چنانچه نرخ زوال يا ارزش¬افزايي به طور قابل توجهي بالا باشد و يا به حد كافي كم نباشد اثر آن را نمي¬توان ناديده گرفت. محققان كمي با زوال و بهبود همزمان سرو كار داشته اند. در واقع، مقدار، ارزش يا كارايي بعضي كالاها با گذشت زمان افزايش پيدا مي كندكه مي توان اين كالاها را كالاي ارزش افزاناميد، همچنين بعضي كالاها در طول زمان بنا به دلايلي مثل فاسد شدن، تبخير يا بيماري و مرگ و مير در حيوانات، دچار زوال مي شوند، كه اين كالاها را كالاي زوال‌پذير مي‌گويند. در اين پژوهش اقلامي مورد بحث و بررسي قرار مي¬گيرد كه همزمان تحت تاثير ارزش افزايي و زوال مي باشند، براي مثال مي توان به احشام جوان،ماهي، جوجه هاي گوشتي،اردك، خوك و ... اشاره نمود. در حقيقت رشد احشام در شروع سريع¬تر و در مراحل بعدي كاهش مي¬يابد. به همين دليل در اين مدل نرخ ارزش افزايي تابع كاهشي از زمان و نرخ زوال تابع افزايشي از زمان است.
شماره ركورد :
143434
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر محمد رضا غلاميان
رشته تحصيلي :
مهندسي صنايع
استاد راهنما :
دكتر احمد ماكويي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت