عنوان :
ارائه يك راهكار امنيتي در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
نويسنده اصلي :
نگار هلاكو
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
143455
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سخت افزار
استاد راهنما :
دكتر زينب موحدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت